Wesaborgs AB


Specialmaskiner

Vi har möjlighet att ta fram maskinlösningar speciellt utformade efter kundens behov.
För design använder vi oss främst av Autodesk Inventor och tillverkning sker i våra lokaler. Vid behov tar vi även hjälp av lokala leverantörer.
Nedan följer några exempel på vad vi har tagit fram.

Borstmaskiner

Borstmaskiner som togs fram för installation mellan bandsågsgrupper där syftet är att borsta sågad yta inför avsyning.


Limmaskin

Maskin för fingerskarvning av bräder.


Vedkap

Utrustning för kapning av ved.


Vill du veta mer?

Namn E-post Meddelande Skicka in