Wesaborgs AB
vår verksamhet

Sågade Träprodukter

Wesaborgs sågverk har varit igång sedan 1982 och ägnar sig åt kontraktssågning.
Samtliga våra maskiner och utrustning i sågverket är utvecklat och tillverkat inom företaget.
För nuvarande sågar vi lövträ till golvindustrin och når en kapacitet på
8000-10 000 m³ per år.

Vill du veta mer?

Namn E-post Meddelande Skicka in