Wesaborgs AB

RE-2KA

Reducerfräs med klingpaket som ökar kapaciteten genom att minska med upp till fyra körningar i stocksågen.

I framtagandet av detta system har stort fokus lagts på energieffektivitet. Synkron reluktansmotor används för ökad verkningsgrad och driftsäkerhet.

Tvärmatning med elektromekanisk cylinder.

  • Max. skärhöjd: 500mm
    Max. fräsdjup: 100mm

    Tvärmatningslängd: 0-600mm